کاربر گرامی :

به نکات زیر لطفا دقت فرمایید:

جهت تماس در این سرویس از ایران به خارج می باشد، بنابراین شما نمی توانید با این سرویس به ایران زنگ بزنید ولی یک شماره سراسری و کشوری در داخل ایران خواهید داشت و هر کسی که به آن شماره زنگ بزند ، به شما وصل خواهد شد.

  •  اعتبار شما منقضی نخواهد شد.

  • هیچ هزینه پنهانی و یا Connection Fee وجود ندارد.

  • زمان مصرف بصورت یک دقیقه ای ( One-minute Round up ) گرد می شود.

  • نرخ دریافت تماس از ایران  1.9 سنت در دقیقه می باشد.

توجه فرمایید که این پایینترین قیمت واقعی در باراز فعلی می باشد. چنانچه شما قیمت پایینتری می شناسید، لطفا به ما بگویید تا در صورتی که آن قیمت واقعی باشد، قیمتی زیر آن به شما پیشنهاد شود.


با عرض پوزش ، این سرویس موقتا در دسترس نمی باشد. درحال حاضر تنها سرویس فعال ، سرویس آوا می باشد. برای خرید ، لطفا به صفحه اصلی برگشته و سرویس آوا را انتخاب کنید.