کاربر گرامی :

به نکات زیر لطفا دقت فرمایید:

جهت تماس در این سرویس از ایران به خارج می باشد، بنابراین شما نمی توانید با این سرویس به ایران زنگ بزنید ولی یک شماره سراسری و کشوری در داخل ایران خواهید داشت و هر کسی که به آن شماره زنگ بزند ، به شما وصل خواهد شد.

  •  این سرویس ماهیانه بوده و هر سی روز تمدید می گردد.

  • هیچ هزینه پنهانی و یا Connection Fee وجود ندارد.

  • سرویس بصورت نامحدود می باشد، ولی حدود مصرف منصفانه ( Fair Usage Policy ) برای یک کاربر خانگی وجود دارد.

  • هزینه این سرویس ( بسته به نحوه دریافت تماس ) از 9.90 تا 14.90 دلار در ماه می باشد.


با عرض پوزش ، این سرویس موقتا در دسترس نمی باشد. درحال حاضر تنها سرویس فعال ، سرویس آوا می باشد. برای خرید ، لطفا به صفحه اصلی برگشته و سرویس آوا را انتخاب کنید.